Warsztaty stałe

Warsztaty stałe

Muzyka i teatr na Scenie Lubelska 30/32 ma swoją oprawę po przez działania warsztatowe. Dominuje tu tematyka społeczna i antropologiczna. Warsztaty maja charakter stały np. różne warsztaty taneczne organizowane przez Stowarzyszenie Dom Tańca oraz sporadyczne często jednorazowe, powoływane z potrzeby społecznej związane z lokalnymi potrzebami np. warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży.

Warsztaty tańców tradycyjnych Grzegorza Ajdackiego na Scenie Lubelskiej 30/32

Poniedziałki godz 19:00-22:00

Grzegorz Ajdacki – tancerz; z wykształcenia geograf, z zawodu redaktor podręczników szkolnych, map i atlasów do geografii, historii i dziedzictwa kulturowego w regionie. Z zamiłowania tancerz, regionalista, krajoznawca i etnograf. Prezes Stowarzyszenia „Dom Tańca”

W latach 2000-2002 poznawał głównie tańce węgierskie w ramach warsztatów organizowanych przez Węgierski Dom Tańca „Okolice Czardasza” oraz w Siedmiogrodzie. Od 2002 r. związał się ze Stowarzyszeniem „Dom Tańca” i od tego czasu zajmuje się przede wszystkim tańcami polskimi. Współorganizuje Tabory Domu Tańca. W latach 2002-2005 uczestniczył w Festiwalu „Le Grand Bal de l`Europe” w Gennetines (Francja), gdzie pomagał w prowadzeniu warsztatów i imprez z tańcami polskimi i jednocześnie zdobywał doświadczenie w tradycyjnych tańcach europejskich, przede wszystkim francuskich. Od 2004 r. (z krótkimi przerwami) prowadzi w Warszawie stałe warsztaty taneczne (Centrum Łowicka, Dom Kultury Rakowiec, Willa Moniuszki, od 2009 r. Scena Lubelska 30/32).